Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna je součástí Základní školy a mateřské školy Polkovice, přísp.org., jejímž zřizovatelem je OÚ Polkovice.

Prostory školní jídelny se nachází v budově Mateřské školy Polkovice. Ředitelství a výdejna stravy je v budově Základní školy.

Všichni strávníci jsou povinni se řídit provozním řádem školní jídelny Základní školy a mateřské školy Polkovice, přísp.org., dále provozním řádem výdejny stravy Základní školy a mateřské školy Polkovice, přísp.org. nebo se mohou informovat v kanceláři školní jídelny.

O nás

V roce 2003 se jídelna stává součástí Základní školy a mateřské školy Polkovice,  přísp.org., zřízené OÚ Polkovice. Školní jídelna se nachází v budově MŠ s p.č.119.

Jídelna má kapacitu 95 obědů a vaří obědy pro 1.stupeň ZŠ, MŠ, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení a pro veřejnost.

Obědy se připravují podle norem pro školní stravování. Při přípravě jídel se musí dodržovat nejen normy, ale také hygienické předpisy, bezpečnost práce, finanční limity pro daného strávníka, pestrost jídelního lístku a spotřební koš. Hlavním zaměřením školní jídelny je především stravování dětí a žáků Základní školy a mateřské školy Polkovice, přísp.org.

Doplňkovou činností je stravování zaměstnanců škol a ostatních cizích strávníků.

Ve školní jídelně se dále připravují dopolední a odpolední svačiny pro děti z MŠ Polkovice.

Vybavení školní jídelny

Výrobní prostory jsou vybaveny moderní technologií pro kuchyňské provozovny. Za samostatnou zmínku stojí konvektomat. Toto zařízení zaručuje zdravý a šetrný přístup k surovinám. Pomocí tohoto zařízení dochází k minimálním tepelným a chuťovým ztrátám a veškeré pokrmy si zachovávají dostatek vitamínů a všechny živiny.