Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

ZŠ a MŠ Polkovice
Obec Polkovice 15
751 44 Polkovice

Základní účel zřízení - školní, předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna

Zaměstnanci ZŠ
Zaměstnanci MŠ
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace
  Polkovice 85
  751 44 Polkovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace
  Polkovice 85
  751 44 Polkovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí – pátek: 7:00 – 14:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  telefon ZŠ a ŠD: +420 581 768 048
  mobil ZŠ a ŠD: +420 733 328 940
  telefon MŠ a jídelna: +420 581 768 038
  mobil MŠ a jídelna: +420 733 131 726

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolapolkovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace
  Polkovice 85
  751 44 Polkovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  skola.polkovice@email.cz

 • 4.8 Datová schránka

  kaxmgnp

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181398619/0300

6. IČO

75029219

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola.polkovice@email.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): kaxmgnp

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace, Polkovice 85, 751 44 Polkovice

Osobně: V sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Škola je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a mateřskou školou Polkovice, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.