Krátce o škole

Naše škola v Polkovicích má cca 30 žáků, školní družinu a školní jídelnu.
Pro žáky pořádá řadu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí a realizuje řadu projektů financovaných EU.

Více o škole