Drobečková navigace

Úvod > Družina

Družina

Školní družina se stává důležitým výchovným partnerem pro rodiče a školu. Jejím úkolem není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče. Plní vzdělávací cíle, má významnou úlohu v oblasti prevence negativních sociálních jevů a rozvíjí osobnostní a sociální kompetence dětí.

Školní družina při naší základní škole nabízí dětem široké spektrum možností, jak kvalitně trávit volný čas.

Své zájmy a tvořivé nadání mohou děti uplatnit v rozmanitých kroužcích, které jsou součástí činnosti školní družiny. Děti si je vybírají dle vlastního uvážení na začátku školního roku. Všechny kroužky jsou zdarma. Rozvoj vloh a talentu jsou důležitým stimulem vývoje dětí. Zkušenosti, které zde děti získají, najdou uplatnění v předmětech školního vyučování.

Jak přihlásit své dítě do školní družiny?

V den zahájení školního roku obdrží děti Zápisní lístek, kde rodiče uvedou osobní údaje a čas, který bude dítě v družině trávit. V průběhu školního roku si Zápisní lístek vyzvednou u vychovatelky. Součástí Zápisního lístku je i dokument VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD a ZMOCNĚNÍ K JEDNÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ JINOU OSOBOU. Ty je nutno vyplnit a odevzdat společně se Zápisním lístkem.

Poplatek za návštěvu školní družiny činí 80 Kč na měsíc. Za období září až prosinec je to 320 Kč. Platbu je nutno uhradit v září. Za období leden až červen činí částka 480 Kč, platba se hradí v lednu.

Částku hradí rodiče převodem z účtu na číslo účtu 181398619/0300 nebo v hotovosti v kanceláři školy.
Zpráva pro příjemce: ŠD – jméno dítěte

Kontakt ŠD:  +420 733 328 940

Paní vychovatelka: Hana Zatloukalová